YSS ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. olarak; Vizyon, Misyon ve Değerler ışığında, sektörde adı güvenle anılan ve ilk akla gelen firma olabilmek maksadıyla;

 • Hukukun üstünlüğünü esas almak,
 • Dünyadaki örnek ve uygulamaları takip etmek,
 • Personel seçimi, eğitimi ve denetimi hususlarına azami özen göstermek,
 • Çalışanların katılımı ile yönetim sistemlerinin sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Tüm yasal mevzuatı takip edip, gereklerini zamanında yerine getirmek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlayarak, iş ortaklarımızla güçlü ilişkiler tesis etmek,
 • Personelimizin hizmet içi eğitim ile başarı oranını her yıl arttırmak,
 • Hizmet değerlendirmesi yapıp, sürekli daha iyiye ulaşmak,
 • Teknolojik gelişmeleri ve sektörel değişimleri takip etmek ve şirketimize uygulamak,
 • Uluslararası araştırmalar yapıp, en iyi ürüne ulaşmak,
 • Hizmet kalitesinden ödün vermeden iş potansiyelimizi arttırmak.

YSS GÜVENLİK olarak;

Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi mercilerle işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde koruyacağımızı, ISO 14001 ve ISO 14064 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, terminalin kurulması ve çalıştırılmasında; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını Havalimanı Terminal İşletmeciliği sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi, Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı TAAHHÜT EDERİZ.

FacebookINSTAGRAMTWITTER